Foreninger / FDF Præmiespilgruppen
Præmiespilgruppen er en støttegruppe, som hvert år i August/September sælger lodsedler til gavn og glæde for børn og ledere i FDF Spandet/Roager.
 
Pengene bruges hovedsagelig til indkøb af materiel, ture og lejre
 
30% af salget går til præmier.
 
Støttegruppen er uafhængig af FDF
 
Støttegruppen:
Formand:                Lydia Aaskov                           75 44 32 84/20 67 32 84
Medl.                      Gyda Christensen
                              Gertrud Skov
                              Helga Brodersen
                              Birthe Feddersen
                              Egon Christensen, kredsleder
 
Har du lyst til at hjælpe til med at sælge lodsedler, så henvend dig til ovennævnte eller til
 
Kredsleder i FDF Spandet/Roager
Egon Christensen tlf. 30 57 73 25 e-mail: egon-chr@mail.dk
 
Se mere på FDF Spandet-Roager´s hjemmeside www.fdfspandetroager.dk
Webmaster: Egon Christensen