Erhverv / Dagligvarebutik
Der arbejdes i øjeblikket på højtryk for at få genetableret en dagligvarebutik i Roager.
 
Følg med på sognets hjemmesider og facebooksider, her vil der blive informeret i den grad, der indkommer informationer
 
OK tanken fortsætter som hidtil, så støt op og tank her.
 
 
 For at der kan komme en butik op at stå igen i Roager, er det nødvendigt, at borgerne støtter op om projektet.
Til borgermødet d. 18.6.24 var der mødt 175 borgere op, og der blev tilsagn om køb af anparter for ca 500.000 kr.
Det er nødvendigt, at der bliver givet tilsagn om flere, og derfor anmodes der om din støtte til projektet.
Herunder er der link til bilaget om tegning af anparter, der kan printes ud og sendes til roagerbrugsforening@hotmail.com
 
Bilaget kan også afleveres hos Alex Sørensen, Li. Roagervej 8, Roager
 
Bestyrelsen:
Formand:             Alex Fritz Sørensen   
Næstformand:      
Kasserer:             
Best. medl.:         
                             
 
 
 
 
Webmaster: Egon Christensen