Foreninger / Roager Landsbyråd / Skrotudvalg

Skrotudvalg

Skrotindsamlingen sorterer under Roager Landsbyråd, og ansøgning om tilskud til projekter i sognet skal stiles hertil.
 
Udvalget består af følgende:
 
Jørgen "Buller" Jørgensen     tlf. 75443291
Ole Stokbæk                            tlf. 75443146
Knud Erik Thuesen                 tlf. 75443280
 
Der er anbragt en container på Buskemarksvej (lige efter nr. 6), hvor det er muligt at aflevere jern.
 
Husk, at det skal smides i containeren og ikke ved siden af.
 
Det tilstræbes at få containeren tømt 1 gang månedlig. Er den fuld, når du kommer, så giv besked til en fra udvalget, eller mail til egon-chr@mail.dk, som så sørger for at give beskeden videre.
 
Næste indsamling af jern, hvor vi kommer rundt i hele sognet: ikke fastlagt
(der tages forbehold for indsamlingstidspunktet)
Webmaster: Egon Christensen