Roager Sogn / Roager Kirke

Roager Kirke

 
Sognepræst:     Therese Bering Solten    23 29 70 20
                               Tangevej 2, 6760 Ribe
                                e-mail: tebs@km.dk
P.t. sygemeldt
 
Kontakt i stedet vikarierende præst
Marianne Hjernø Lesner
Tlf. 40407813     e-mail: mhjl@km.dk
 
Konfirmandstue:
Roagervej 396B, Roager Kirkeby, 6760 Ribe
 
Konfirmation i Roager Kirke
(3. søndag efter påske)
2024  21. april kl. 10.30
2025  11. maj
 
Der kan være aftalt fælles konfirmation med konfirmander og forældre, så det finder sted enten i Spandet Kirke eller Roager Kirke
 
 
Kirketjener/graver: Keld Andersen           24 29 06 71
Organist:                   Lis J. Andersen          20 35 67 78
Kirkesanger:             Heidi Kjær
 
Menighedsråd:
Formand                            Charlotte Olesen                25 33 66 19
Næstformand:                         Carl Schneider                         21 76 13 67             

Menighedsrådets formål er at tage sig af det kirkelige liv i sognet. 

Menighedsrådsmøder:
Torsdag d. 18/1   2024 kl. 17-19
Torsdag d. 14/3   2024 kl. 17-19
Tirsdag  d. 14/5   2024                  orienteringsmøde til valg
Torsdag d. 16/5   2024 kl. 17-19 
Torsdag d. 15/8   2024 kl. 17-19
Tirsdag  d. 17/9   2024                  opstillingsmøde 
Torsdag d. 10/10 2024 kl. 17-19
Torsdag d. 14/11 2024 kl. 17-19

Menighedsrådsmøderne er offentlige

 

 
Kirkebladet bliver omdelt af FDF Spandet-Roager.
Har du ikke fået bladet, så henv. til Egon Christensen tlf. 30 57 73 25
(gerne som sms)
eller e-mail.  egon-chr@mail.dk
 
Øvrige arrangementer: (se beskrivelse i Kirkebladet)
 
Opdateret 14. december 2023
 
 
 Her kan du se kirkebladet (pdf)
GUDSTJENESTER I VADEHAVSPASTORATETS KIRKER
Webmaster: Egon Christensen