Foreninger / FDF Spandet-Roager

 

 
 
 
Kredshuset er beliggende ved Spandet gl. Skole, Arnumvej 9
 
Fra påske til efterårsferie mødes vi på "Grunden", Arnumvej
Fra efterårsferie til påske mødes vi i Kredshuset
Alt afhængig af vejret, kan disse tider forskydes.
 
Numling/Puslinge/tumlinge (0-5 år, bhk. 1. og 2. kl)
 
Leder:               
Lars Schneider             tlf.: 51327596
Grethe Hansen             tlf.: 24797548
Grethe Schneider         tlf.  28988281
Carina List                    tlf.: 51917387
Egon Christensen        tlf.: 30577325
Hjælpeleder:
Morna Kemp                 tlf.: 21769627
                          
Mødetid: Onsdage kl. 17.00-18.00 med mindre andet er nævnt
 
Pilte/Væbner/seniorvæbner/senior (3. kl. og op)
Ledere:              
Calle Schneider              tlf.: 75443167
Svend Thade Petersen  tlf.: 24640104
Charlotte Olesen            tlf.: 25336619
Hjælpeleder:
Glenn Dalsgaard Andersen
                         
 
Mødetid: Onsdage kl. 18.30-20.00 med mindre andet er nævnt 
 
Der kan i nogle tilfælde være fælles aktiviteter, og lederne kan arbejde på tværs af holdene.
 
Udlån mod vederlag
Kanoer:                Birthe Pedersen           22441523
Shelder:               Grethe Schneider         28988281
 
Kredsleder:          Egon Christensen       tlf. 3057 7325  e-mail: egon-chr@fdf.dk
 
Bestyrelse:
Formand                    Charlotte Olesen               tlf.: 25336619
Kredsleder                 Egon Christensen             tlf.: 30577325
lederrep/kasserer       Grethe Schneider             tlf.: 28988281
Kirke rep.:                  Carl Schneider                  tlf.: 75443167
Forældrerep.              Morna Kemp                     tlf.: 21769627
                                   Simon Waad List          
Seniorvæbner:           p.t. ingen repræsentant
 
 
 
 
 
Webmaster: Egon Christensen