Roager Sogn / Øster Åbølling Vandværk
Bestyrelsen:
Formand:             Keld Andersen               tlf.: 24290671   mail: valle@privat.tele.dk
                            Roagervej 406
Næstformand:     Alex Sørensen                tlf.: 40122102
Kasserer:            Klaus Paulsen                tlf.:  20105790
Best. medl.:         Mads Pedersen
                            Viggo Mauritzen
 
Vandværks-passer:  Keld Andersen     tlf.: 24290671    mail.: valle@privat.tele.dk
                                   Roagervej 406
 
Formål:
At levere så godt og billigt vand som muligt til beboerne i Øster Åbølling.
 
Betaling:
Betaling af vandafgiften foretages pr. giro til
Revisionskontoret, Industrivej 50, 6760 Ribe    Tlf. 75420955
 
Vandkvalitet 2019
 
Vandet betegnes som blødt. For dosering til vaske- og opvaskemaskiner se maskinens brugsanvisning.
Webmaster: Egon Christensen